Składki członkowskie

Powiadom znajomego:

TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA ROK 2024

OKRĘG PZW W SIERADZU

 

L.P.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WARTOŚĆ

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PODSTAWOWA

170,-

 

2.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

  • członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW;

  • członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami;

  • członkowie uczestnicy do lat 16;

  • młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat;

 

128,-

-----------------------

 

85,-

 

-----------------------

 

43,-

 

 

3.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

190,-

 

 

180,-

 

 

 

170,-

 

4.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA Z ULGĄ DLA:

 

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych srebrną odznaką PZW;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych złotą odznaką PZW;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich) Z ULGĄ DLA:

 

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych srebrną odznaką PZW;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych złotą odznaką PZW;

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych) Z ULGĄ DLA:

 

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego

powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych srebrną odznaką PZW;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członków odznaczonych złotą odznaką PZW;

 

 

 

 

 

130,-

 

 

 

-----------------------

110,-

-----------------------

80,-

-----------------------

80,-

-----------------------

 

 

 

 

 

120,-

 

 

 

-----------------------

100,-

-----------------------

70,-

-----------------------

70,-

 

 

 

 

 

 

110,-

 

 

 

-----------------------

90,-

-----------------------

60,-

-----------------------

60,-

 

5.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA dla:

  • członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami;

  • członków legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • członków uczestników;

 

 

 

 

 

0,-

 

6.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA:

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (180,- lub 170 ,-) oraz ulgowej niepełnej (120,- lub 110,- lub 100,- lub 90,- lub 70,- lub 60,-)

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (170,-) oraz ulgowej niepełnej (110,- lub 90,- lub 60,-)

 

10,-

 

20,-

 

7.

 

WPISOWE:

- normalne

- uczestnika

 

 

30,-

0,-

 

8.

 

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy)

 

 

10,-

 

9.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

 

 

 

 

70,-

60,-

 

50,-

 

 

 

 

90,-

70,-

 

60,-

 

 

 

110,-

90,-

 

80,-

11.

OPŁATA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

- całoroczna

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)

 

 

 

 

100,-

80,-

 

60,-

 

 

 

140,-

100,-

 

80,-

 

 

 

180,-

140,-

 

120,-

 

 

 

 

470,-

440,-

 

410,-

 

 

 

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód należy opłacać za pośrednictwem platformy cyfrowej, udostępnionej na stronie internetowej Okręgu PZW w Sieradzu.