Powiadom znajomego:

WYKAZ WÓD OKRĘGU PZW SIERADZ

1. Obwód rybacki Rzeki Warta nr 3. Obwód obejmuje:

- rzekę Wartę od mostu kolejowego na trasie Zduńska Wola - Herby Nowe w miejscowości Lelity, do mostu drogowego w miejscowości Warta,

-rzekę Oleśnicę od źródeł do ujścia,

- zbiornik retencyjny „PRÓBA”,

- zbiornik retencyjny „SMARDZEW”,

- wody starorzeczy o ciągłym lub okresowym dopływie bądź odpływie do wód tego odcinka,

- inne lewo i prawobrzeżne dopływy na tym odcinku.

2. Obwód rybacki rzeki Grabia nr 2. Obwód obejmuje:

- rzekę Grabię od jazu w miejscowości Jamborek, do ujścia do rzeki Widawka oraz Zbiornik MOSiR w Łasku i zbiornik w m. Barycz,

- wody starorzeczy o ciągłym lub okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka,

 - lewo i prawobrzeżne dopływy na tym odcinku wraz z rzekami Końska i Pałusznica (Końska poza obrębem hodowlanym w Zielęcicach).

3. Obwód rybacki rzeki Widawka nr 2. Obwód obejmuje:

- rzekę Widawkę od mostu drogowego w miejscowości Zagrodniki, do ujścia do rzeki Warta,

- starorzecza „Restarzew-Klęcz”,

- inne lewo i prawobrzeżne dopływy wraz z rzekami Krasówka i Chrząstawka oraz zb. „Nieciecz”

4. Obwód rybacki rzeki Ner nr 2 Obwód obejmuje:

- rzekę Ner od mostu drogowego w Lutomiersku do ujścia do rzeki Warta,

- wody jej dopływów wraz z rzekami Pisia i Bełdówka oraz starorzecze „Małyń”.

5. Obwód rybacki rzeki Warta nr 4 Obwód obejmuje:

- wody zbiornika „Jeziorsko” od mostu drogowego w Warcie, do zapory czołowej zbiornika, wraz z 1500 metrowym odcinkiem odpływającym od zapory rzeki Warta, wraz z dopływami Pichna i Niniwka.

5. Wody poza obwodami rybackimi Akwen „Wicie” w Osjakowie, „Drugi Most” w Warcie, „Pierwszy Most Kąpielisko”, „Dzierzązna” w miejscowości Dzierzązna, Akwen „Kamień” w miejscowości Bartochów, Zbiornik Orchów w miejscowości Orchów, Zbiorniki "Trzy Stawy" w Wieluniu.

Obręby ochronne w ramach obwodów rybackich Okręgu Sieradz z zakazem połowu ryb:

1. W obwodzie rybackim rzeki Grabia nr 2:

Obręb ochronny nr 3 w miejscowości Kozuby, gm. Sędziejowice, obejmujący odcinek rzeki Grabia od tamy młyńskiej 100 m w górę rzeki i 50 m w dół rzeki do mostu drogowego, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

2. W obwodzie rybackim rzeki Warta nr 3:

- obręb ochronny nr 9 w miejscowości Konopnica, gm. Konopnica, obejmujący odcinek rzeki Warta od progu wodnego 50 m w górę rzeki i w dół rzeki do mostu na drodze Konopnica - Szynkielów, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,

- obręb ochronny nr 10 w miejscowości Kamion - Toporów, gm. Wierzchlas, obejmujący odcinek rzeki Warta od progu wodnego 150 m w dół rzeki i od progu wodnego 50 m w górę rzeki, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony, obręb ochronny nr 11 w miejscowości Załęcze Wielkie - Kępowizna, gm. Pątnów, obejmujący bystrza rzeki Warta, utworzone w miejscu tamy, od najwyższego poziomu podpiętrzenia 50 m w górę i 50 m w dół rzeki, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku,

- obręb ochronny nr 12 w miejscowości Działoszyn gm. Działoszyn, obejmujący odcinek rzeki Warta od progu wodnego usytuowanego w 620+100 km rzeki Warta50 m w górę rzeki i od tego progu do mostu drogowego w dół rzeki, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,

- obręb ochronny nr 13 w miejscowości Działoszyn, gm. Działoszyn, obejmujący odcinek rzeki Warta od bocznego progu wodnego usytuowanego w 620+700 km rzeki Warta 50 m w dół rzeki, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

3. W obwodzie rybackim rzeki Warty nr 4 - zbiornik wodny Jeziorsko:

Obręb ochronny nr 14 w miejscowości Siedlątków, gm. Pęczniew, obejmujący odcinek rzeki Warta od zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko w dół rzeki do miejsca znajdującego się 200 m poniżej II progu wodnego. Obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

4. W obwodzie rybackim rzeki Widawka nr 2:

Obręb ochronny nr 16 Górki Grabiańskie gm. Widawa obejmuje odcinek rzeki Widawki od jazu piętrzącego w górę rzeki do miejsca powyżej odgałęzienia kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej wraz z tym kanałem i w dół rzeki do mostu na drodze Widawa – Górki Grabiańskie, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

 

Z wędkowania na podstawie porozumień międzyokręgowych wyłączone są zbiorniki:

Orchów w miejscowościach Orchów,

Wały Działoszyńskie w Działoszynie,

Kamień w Bartochowie,

Trzy Stawy w Wieluniu.

Uprawnieni do wędkowania na tych zbiornikach są wyłącznie członkowie Okręgu PZW w Sieradzu.