Zasady wędkowania na obszarze rezerwatu ornitologicznego Jeziorsko

Powiadom znajomego:

 

Zgodnie z wydanym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 2020 roku na terenie rezerwatu ornitologicznego zbiornika Jeziorsko obowiązują następujące zasady i miejsca wykonywania amatorskiego połowu ryb:

 

Udostępnia się fragment rzeki Warty oraz wyznaczone obszary zbiornika wodnego Jeziorsko do prowadzenia indywidualnego amatorskiego połowu ryb na następujących warunkach:

 

1) dopuszcza się połów ryb wyłącznie za pomocą wędek, jedynie z brzegów rzeki i zbiornika,

 

2) amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca niezbędne dokumenty uprawniające do takiego połowu oraz opłacone wszystkie wymagana składki,

 

 3) prowadzących amatorski połów ryb obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW,

 

 4) dopuszcza się prowadzenie amatorskiego połowu ryb na wskazanych obszarach rezerwatu w terminie od 1 sierpnia do 15 lutego,

 

5) nie dopuszcza się innej penetracji rezerwatu przez prowadzących amatorski połów ryb niż bezpośrednie przejście w miejsca wyznaczone w celu wykonywania amatorskiego połowu ryb i wykonywanie tegoż połowu,

 

6) w celu wykonywania amatorskiego połowu ryb na wyznaczonym terenie dopuszcza się wyłącznie ruch pieszy,

 

7) w przypadku złowienia ryb należących do gatunków objętych ochroną gatunkową lub też niespełniających, wymogów dotyczących wymiarów ochronnych, okresów ochronnych lub w ilości ponad wyznaczony limit wędkarz zobowiązany jest do ich natychmiastowego wypuszczenia w miejscu połowu,

 

 

Obszar udostępniony do wędkowania (mapa poglądowa)

 

1) rzeka Warta od mostu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 710 w kierunku cofki zbiornika wodnego:

 

a) zachodni brzeg rzeki: odcinek do punktu na wysokości dworu w miejscowości Mikołajewice,

 

b) wschodni brzeg rzeki: odcinek do punktu na wysokości miejscowości Proboszczowice,

 

2) ciek zlokalizowany po wschodniej stronie zbiornika, wyłącznie jego prawy brzeg, od pompowni wodnej w miejscowości Glinno Kolonia do ujścia cieku do zbiornika w miejscowości Glinno.

 

Pliki do pobrania

  • 28235-pliki-zarzadzeniewsprawieustanowieniazadanoc.pdf

    • 1.14 MB
  • 28235-pliki-miejsca-do-celow-amatorskiego-polowu-r.jpg

    • 0.70 MB